ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فنآوری اطلاعات

نوع درس: عمومی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس فناوری اطلاعات پرستاری و هماتولوژی دکتر عبدالرسول خسروی ----
1
      
< >