ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.جنین شناسی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 embryo1 دكتر ماريا ظهيري 15/61 MB دانلود
2 embryo2 دكتر ماريا ظهيري 7/89 MB دانلود
1
      
< >