ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ایمنی شناسی ـ مامایی پیوسته

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس سيد مجتبي جعفري 89/00 kB دانلود
2 برنامه کلاسی سيد مجتبي جعفري 48/00 kB دانلود
3 اسلاید های جلسه اول. سيد مجتبي جعفري 740/00 kB دانلود
4 اسلاید های جلسات 2 و 3 سيد مجتبي جعفري 2/78 MB دانلود
5 HLA سيد مجتبي جعفري 1/35 MB دانلود
6 پیوند سيد مجتبي جعفري 741/83 kB دانلود
7 واکسن ها سيد مجتبي جعفري 334/00 kB دانلود
8 ازدیادحساسیت نوع I سيد مجتبي جعفري 1/87 MB دانلود
9 ازدیاد حساسیت نوع II&III سيد مجتبي جعفري 2/49 MB دانلود
1
      
< >