ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فیزیولوژی 2 (مامائی پیوسته)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 درسنامه سیستم اوتونوم دکتر زهرا اكبری 2/04 MB دانلود
2 اسلاید های اوتونوم دکتر زهرا اكبری 1/92 MB دانلود
3 pain دکتر زهرا اكبری 832/35 kB دانلود
4 اسلایدهای نوروفیزیولوژی دکتر زهرا اكبری ----
5 نمرات کوئیز فیزیولوژی تنفس دانشجویان رشته مامائی پیوسته ورودی 97 دکتر مهدي صادقي 9/02 kB دانلود
6 طرح درس فیزیولوژی دکتر زهرا اكبری 77/01 kB دانلود
1
      
< >