ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.ایمونولوژی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه ترم دوم مامایی پیوسته سيد مجتبي جعفري 47/00 kB دانلود
2 برنامه ترم دوم مامایی ناپیوسته سيد مجتبي جعفري 47/00 kB دانلود
3 طرح درس سيد مجتبي جعفري 93/00 kB دانلود
4 slides سيد مجتبي جعفري 1/64 MB دانلود
1
      
< >