ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.فیزیولوژی (مامایی ناپیوسته)

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۲


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 برنامه درسی فیزیولوژی مامایی ناپیوسته دکتر زهرا اكبری 21/70 kB دانلود
2 درسنامه اعصاب دکتر زهرا اكبری 2/04 MB دانلود
3 درسنامه سیستم اوتونوم دکتر زهرا اكبری 1/21 MB دانلود
4 اسلایدهای اوتونوم دکتر زهرا اكبری 1/92 MB دانلود
5 مقدمه فیزیولوژی غدد (لیسانس) دکتر زهرا صداقت 2/07 MB دانلود
6 سیستم تولید مثل ماده دکتر زهرا صداقت 3/30 MB دانلود
7 سیستم تولید مثل نر دکتر زهرا صداقت 1/97 MB دانلود
8 غده آدرنال دکتر زهرا صداقت 2/97 MB دانلود
9 غده تیروئید دکتر زهرا صداقت 1/60 MB دانلود
10 هورمون رشد دکتر زهرا صداقت 10/00 MB دانلود
11 محور هیپوتالاموس-هیپوفیز و هورمون های هیپوفیز خلفی دکتر زهرا صداقت 4/35 MB دانلود
12 cbc دکتر زهرا صداقت 482/96 kB دانلود
13 کوئیز دندانپزشکی 92 دکتر زهرا صداقت 12/19 kB دانلود
14 کوئیز فیزیولوژی پرستاری 93 دکتر زهرا صداقت 11/19 kB دانلود
15 کوئیز فیزیولوژی پرستاری 93 دکتر زهرا صداقت 11/19 kB دانلود
16 کوئیز مامایی 93 دکتر زهرا صداقت 10/84 kB دانلود
17 فیزیولوژی مامایی ناپیوسته 94 دکتر خليل پورخليلي ----
18 کوئیز فیزیولوژی کلیه اتاق عمل 95 دکتر زهرا صداقت 8/50 kB دانلود
1
      
< >