ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.میکروب شناسی

نوع درس: اصلی
تعداد واحد: 2
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 طرح درس انگل شناسی (تئوری) دکتر محمد راياني 192/47 kB دانلود
2 هیمنولپیس نانا دکتر مرادعلي فولادوند 772/50 kB دانلود
3 تك ياخته هاي خوني دکتر مرادعلي فولادوند 366/31 kB دانلود
4 سستودها دکتر مرادعلي فولادوند 497/73 kB دانلود
5 مقدمه انگل شناسی پزشكي دکتر مرادعلي فولادوند 266/19 kB دانلود
6 تینا ساژیناتا دکتر مرادعلي فولادوند 952/50 kB دانلود
7 تینا سولیوم دکتر مرادعلي فولادوند 513/50 kB دانلود
8 دیفیلوبوتریوم لاتوم دکتر مرادعلي فولادوند 628/50 kB دانلود
9 سیستی سرکوزیس دکتر مرادعلي فولادوند 543/50 kB دانلود
10 هیداتیدوز دکتر مرادعلي فولادوند 1/05 MB دانلود
11 Leishmaniasis دکتر مرادعلي فولادوند 959/00 kB دانلود
12 Malaria دکتر مرادعلي فولادوند 2/08 MB دانلود
13 Toxoplasmosis دکتر مرادعلي فولادوند 984/00 kB دانلود
1
      
< >