ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بارداری و زایمان3

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 3
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 بارداری و زایمان 3 دکتر فرحناز كمالي 81/50 kB دانلود
2 بارداری و زایمان 3 طيبه غريبي 82/50 kB دانلود
3 طرح درس بارداری و زایمان 3 دکتر فرحناز كمالي 82/00 kB دانلود
4 طرح درس زبان پیوسته مامایی طيبه غريبي ----
5 طرح درس بارداری زایمان 3 فاطمه مالچی 31/55 kB دانلود
6 طرح دوره بارداري زايمان4 طيبه غريبي 38/93 kB دانلود
7 بيماريهاي زنان ناپيوسته طيبه غريبي 43/75 kB دانلود
8 طرح دوره بيماريهاي زنان پيوسته طيبه غريبي 43/53 kB دانلود
9 طرح دوره بارداري زايمان 2 طيبه غريبي 34/94 kB دانلود
1
      
< >