ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.بارداری و زایمان1

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 4
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 بارداری و زایمان 1 دکتر فرحناز كمالي 21/81 kB دانلود
2 بارداری و زایمان 1 رزيتا خرم رودي 128/50 kB دانلود
3 طرح درس بارداری زایمان 1 فاطمه مالچی 34/55 kB دانلود
4 پره اکلامپسی فاطمه مالچی 3/16 MB دانلود
5 فیزیولوژی قاعدگی فاطمه مالچی 11/72 MB دانلود
1
      
< >