ویژه اساتید

اساتید جهت ثبت فایل منابع آموزشی یا تکمیل پروفایل خود میتوانند اینجا کلیک نمایند.اصول و فنون پرستاری و مامایی

نوع درس: تخصصی
تعداد واحد: 1
 تعداد بازدید:   ۱


فهرست منابع آموزشی درس  

1
ردیفعنواناستادحجم فایلنوع فایلدریافت فایل
1 اصول و مهارت های پرستاری و مامایی شرافت اكابريان 68/50 kB دانلود
2 طرح درس اصول وفنون پرستاری ومامایی صديقه افراسيابي 75/00 kB دانلود
3 power point جلسه اول فاطمه مالچی 292/50 kB دانلود
4 اصول وفنون پرستاری -مامایی (مهارت های بالینی ) صديقه افراسيابي 80/50 kB دانلود
5 اصول و فنون مامایی نیمسال دوم 99- خانم پاکاری نادیه پاکاری 63/20 kB دانلود
6 طرح درس اصول فنون 14002(خانم پاکاری) نادیه پاکاری 40/53 kB دانلود
7 طرح درس اطول و فنون پرستاری و مامایی فاطمه مالچی 71/50 kB دانلود
8 طرح درس پرستاری بهداشت مادر و نوزاد فاطمه مالچی 84/00 kB دانلود
9 course plan اصول و فنون فاطمه مالچی 36/12 kB دانلود
10 جلسه دوم اصول و فنون فاطمه مالچی 684/98 kB دانلود
1
      
< >