پرستاری

1 2

16 فروردين 1398
رسالت
رسالت دانشکده پرستاری و مامایی...

 

16 فروردين 1398
اهداف

 

16 فروردين 1398
تعاریف
تعاريف: تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جز لاينفك آيين نامه ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست.

 

15 فروردين 1398
تاریخچه دانشکده پرستاری و مامایی

1 آبان 1397
معرفی EDO دانشکده

 

7 مهر 1397
ارائه دهنده: مرضیه پورقیومی، دانشجوی ترم 3 کارشناسی ارشد روان پرستاری
Prevalence of hypotension and its association with cognitive function among older adults

 

11 دی 1396
ارائه دهنده: رضا نعمتی بناری. دانشجوی ترم 3 کارشناسی ارشد پرستاری روان 95
Oxygen Therapy in Suspected Acute Myocardial Infarction

 

2 خرداد 1396
برگزاری سمینار مراقبت های طبی، پرستاری و مامایی در دیابت

 

31 شهريور 1394
اساتید مشاور گروه های پرستاری و مامایی

 

24 خرداد 1394
ارائه دهندگان: معصومه خواجه احمدی و مریم رحمانیان. کارشناسی ارشد پرستاری روان 93
Combined Therapy Using Acupressure Therapy, Hypnotherapy,...

 
1 2
< >