دانشکده

1

7 آذر 1401
ارائه دهنده: خانم خاتون صمصامی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی عنوان: نقد مقاله

 

22 آذر 1399
برنامه راهبردی
برنامه راهبردی دانشکده

 

16 فروردين 1398
رسالت
رسالت دانشکده پرستاری و مامایی...

 

16 فروردين 1398
اهداف

 

16 فروردين 1398
تعاریف
تعاريف: تعاريف زير در آيين نامه هاي كليه مقاطع مختلف تحصيلي به صورت يكسان پذيرفته شده و حسب مقطع مربوط مورد استناد مي باشد و جز لاينفك آيين نامه ها بوده و هر نوع تغيير و تفسير مغاير با آن مجاز نيست.

 

16 فروردين 1398
راهنمای دانشکده
راهنمای دانشکده به شرح زیر می باشد.

 

15 فروردين 1398
تاریخچه دانشکده پرستاری و مامایی

7 اسفند 1397
پیوندها
دسترسی به وب سایت ها

 

1 آبان 1397
معرفی مسئول و کارشناس EDO دانشکده

12 امرداد 1397
معرفی ریاست

 
1
< >