ارائه دهنده: خانم فرنوش توللی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی 96

1397/11/28 0:0
The effects of reflexology on anxiety and pain in patients after abdominal
hysterectomy

زمان:سه شنبه،30 بهمن ماه

ساعت:12:30 الی 14

مکان:سالن کنفرانس دانشکده

جهت دریافت مقاله فایل متن را از زیر کلیک کنید.

کلمات کلیدی:
ارائه     دانشجو     کارشناسی.ارشد    

تاریخ بروز رسانی:   6 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >