ارائه دهنده: آقای محمدعلی ابوالحسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری

1398/1/30 0:0
Nursing Staff Stress and Individual Characteristics
in Relation to the Ward Atmosphere in Psychiatric
In-Patient Wards

زمان: سه شنبه 3 اردیبهشت ماه

ساعت: 12:30 الی 14

مکان: سالن کنفرانس دانشکده

جهت دریافت مقاله، فایل متن را از زیر کلیک کنید.

کلمات کلیدی:
ارائه     دانشجو     کارشناسی.ارشد    

تاریخ بروز رسانی:   6 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >