ژورنال کلاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9

17 ارديبهشت 1401
ارائه دهنده: خانم سیده سارا حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری
نقد مقاله

 

21 فروردين 1401
ارائه دهنده: معصومه سادات میرمحمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد کودکان
نقد یافته های مقاله

 

22 اسفند 1400
ارائه دهنده: خانم اختر دهقانی منش، دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
نقد روش کار مقاله

 

15 اسفند 1400
ارائه دهنده: شهربانو رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
ماسک و کووید 19

 

15 اسفند 1400
ارائه دهنده: خانم مریم نوروزیان دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
نقد عنوان و چکیده مقاله

 

28 دی 1400
ارائه دهنده: خانم فاطمه مقصودی،دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
Conducting OSCE in the covid environment

 

1 آذر 1400
ارائه دهنده: خانم زهره ضرغامیان،دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری
Journal watch:Inernational journal of educational psychology

 

17 آبان 1400
ارائه دهنده:خانم الهام شاکرمی،دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
موضوع:Academic integrity : Be honset,fair and responsible

 

12 آبان 1400
ارائه دهنده: خانم سمیه بشیری نیا دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان
covid 19 management in children

 

3 آبان 1400
ارائه دهنده خانم آیناز دفتری، دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی
موضوع:بهترین واکسن های کرونای 2019 کدام اند؟

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 آرشیو
  
از تا

< >