ژورنال کلاب
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 خرداد 1403
یکصد و دهمین ژورنال کلاب ارائه دهندگان: سیده بهاره صفوی و فاطمه غواص نژاد ـ دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 

6 خرداد 1402
ارائه دهنده: محسن سارانی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

 

29 ارديبهشت 1402
ارائه دهنده نیلوفر حاجی پور ـ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی "نقدمقاله"

 

15 ارديبهشت 1402
ارائه دهنده: آزاده جمشیدی ـ کارشناس ارشد مشاوره در مامایی

 

5 ارديبهشت 1402
ارائه دهنده: رضا جامعی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد روانپرستاری

 

28 فروردين 1402
ارائه دهنده: خانم مژگان صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری موضوع: نقد مقاله

 

6 اسفند 1401
ارائه دهنده: حمیدرضا خاک ره دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی موضوع: نقد کامل مقاله

 

23 بهمن 1401
ارائه دهنده: محدثه فخری دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی موضوع: نقد کامل مقاله
Nurses` Caring Behaviors as Perceived by

 

12 دی 1401
ارائه دهنده: حمیرا جابری دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی موضوع: نقد کامل مقاله
Relationship between communication skills and care behaviors of nurses

 

21 آذر 1401
ارائه دهنده: ملیحه خضری دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان نقد مقاله
نقد مقاله

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 آرشیو
  
از تا

< >