رسالت و اهداف Skill Lab

1401/9/29 0:0

رسالت:

     مرکز آموزش مهارت های بالینی پلی بین کلاس های تئوری و عرصه بالینی می باشد و یادگیری مهارت ها در محیطی شبیه به محیط بالین و خالی از استرس برای دانشجویان می باشد. مرکز مهارت های بالینی با فراهم آوردن وسایل کمک آموزشی و مدل ها فرصتی ایجاد می کند تا دانشجویان پرستاری و مامایی در محیطی آرام و مناسب مهارت های تکنیکی و ارتباطی را قبل از ورود به عرصه بالینی فراگیرند. در skill lab امکان یادگیری و تکرار مهارت ها تا زمان کسب آمادگی لازم برای ورود به عرصه بالینی وجود دارد.

اهداف:

1- کسب مهارت های بالینی در رشته های پرستاری و مامایی با شبیه سازی بخش های بیمارستانی

2- تبیین قوانین فیلدهای بالینی و آموزشی

 3- آموزش نحوه مشارکت وهمکاری با سایر افراد و تیم های درمانی

4- آموزش نحوه برقراری ارتباط با مددجویان و بیماران

5- آموزش نحوه پوشش حرفه ای و ظاهر متناسب برای محیط بالینی

6- برگزاری کارگاه ها برای دانشجویان و اساتید


تاریخ بروز رسانی:   29 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >