معرفی واحد Skill Lab

1401/9/29 0:0

معرفی واحد:

واحد مهارت های بالینی در طبقه دوم ساختمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر سایت پردیس، ضلع شرقی قرار دارد که از سال 1385 تاسیس و جهت برگزاری واحدهای عملی پراتیک و اصول و فنون پرستاری و مامایی راه اندازی شده است. این واحد شامل یک سالن و سه اتاق مجزا به متراژ 20 متر مربع می باشد. مسئول مرکز مهارت های بالینی دانشکده پرستاری و مامایی سرکار خانم بی بی ماه محمدی باغملائی می باشند.


تاریخ بروز رسانی:   29 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >