شرح وظایف شورا تحصیلات تکمیلی

1401/8/6 0:0

1.       اخذ گزارش از گروههای آموزشی در خصوص میزان استقرار استانداردهای اعتباربخشی برنامه ای رشته و مقاطع تحصیلات تکمیلی

2.       تسهیل امور اجرایی مربوط به برنامه های آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی و نظارت بر نحوه اجرای آنها

3.         تصویب تقویم سالیانه ژورنال کلابهای آموزشی دانشکده توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید ناظر آنها

4.         تصویب برگزاری کارگاه ها جهت توانمندسازی دانشجویان دکترای تخصصی 

5.          تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه ها

6.         تصویب اساتید راهنما و مشاور پیشنهادی برای پایان نامه ها

7.         بررسی درخواست­ها و رسیدگی به مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >