شرح وظایف شورا اداری

1401/8/6 0:0

1.  نظارت بر فعالیت های رفاهی اساتید و دانشجویان در دانشکده

2. بررسی نیاز به نیروی انسانی و امور کارگزینی

3. ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری، مالی و فرهنگی دانشکده


تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >