فرم های پرستاری

1394/5/17 0:0

 
فرم های آموزشی-دانشجویی

فرم ها و آیین نامه ها فرم گواهی اشتغال به تحصیل
فرم ها و آیین نامه ها فرم انتقالی و مهمانی

فرم ها و آیین نامه ها فرم تقاضای دانشجوی نمونه

 فرم ها و آیین نامه ها فرم پژوهشگر برتر دانشجویی


فرم های ارزشیابی

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان (1)-جراحی

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان (2)-ارتوپدی

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان (3) (غدد و تنفس و اعصاب)

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان (3) (اتاق عمل)

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کارآموزی پرستاری بزرگسالان و سالمندان (2) (گوارش، اورولوژی و نفرولوژی)

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کارآموزی پرستاری ویژه(ccu)

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کارآموزی اورژانس در بحران ها و حوادث غیرمترقبه

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کارآموزی پرستاری بیماری های شایع  آنکولوژی

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی پرستاری سلامت جامعه

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی پرستاری ویژه  ICU

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی پرستاری ویژه دیالیز

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی پرستاری ویژه بخش سوختگی

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی بخش کودکان

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کاراموزی بهداشت مادر و نوزاد 2 (NICU)

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کاراموزی فارماکولوژی

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کارآموزی زنان و زایمان (GYN)

 فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کاراموزی بهداشت مادر و نوزاد 1 (بخش نوزادان)

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی مدیریت خدمات پرستاری

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کاراموزی پرستاری بهداشت روان

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کاراموزی بیماری های روان

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی اصول و مهارت های بالینی

فرم ها و آیین نامه ها تشخیص های پرستاری ناندا

 

فرم های اینترشیپی

فرم ها و آیین نامه ها  شیوه نامه اینترشیپی

فرم ها و آیین نامه ها فرم راهنمای بررسی وضعیت سلامت

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کارآموزی عرصه توسط دانشجو

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزشیابی کارآموزی عرصه توسط سرپرستار

فرم ها و آیین نامه ها فرم ارزیابی برنامه اینترشیپ دانشجویان کارشناسی پرستاری

فرم ها و آیین نامه ها شرح وظایف دانشجویان پرستاری در کارآموزی

فرم ها و آیین نامه ها شرح وظایف کارکنان پرستاری در کارآموزی عرصه

فرم ها و آیین نامه ها شرح وظایف مدرس ناظر پرستاری در کارآموزی

فرم ها و آیین نامه ها کد پوشش دانشجویان پرستاری(Dress code)  در عرصه های بالینی

فرم ها و آیین نامه ها فرم تعهد دانشجویان پرستاری در کارآموزی های عرصه

کلمات کلیدی:
فرم.دانشجویی     ارزشیابی     کارآموزی     مهمانی    

تاریخ بروز رسانی:   4 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >