اعضاء برنامه ریزی عملیاتی

1401/7/30 0:0

*خانم دکتر مریم روانی پور(معاون آموزشی)

*خانم دکتر حکیمه واحدپرست(مدیر تحصیلات تکمیلی)

* خانم دکتر شهناز پولادی

*خانم دکتر فائزه جهانپور

*آقای دکتر محمدرضا یزدانخواه

 


تاریخ بروز رسانی:   30 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >