اعضاء کمیته برنامه ریزی عملیاتی

1401/7/30 0:0

* خانم دکتر فرحناز کمالی

*خانم دکتر مریم روانی پور (معاون آموزشی)

*خانم دکتر حکیمه واحدپرست (مدیر تحصیلات تکمیلی)

* خانم دکتر شهناز پولادی

* خانم دکتر فائزه جهان پور

* خانم دکتر راضیه باقرزاده

* آقای دکتر محمدرضا یزدانخواه

* آقای دکتر مسعود بحرینی

 


تاریخ بروز رسانی:   22 بهمن 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >