اعضاء شورای آموزشی

1401/7/30 0:0

 خانم دکتر فرحناز کمالی (رئیس دانشکده)

خانم دکتر مریم روانی پور (معاون آموزشی)

خانم دکتر حکیمه واحدپرست (مدیر تحصیلات تکمیلی)

خانم فاطمه حاجی نژاد (مدیر گروه پرستاری)

خانم دکتر راضیه باقرزاده (مدیر گروه مامایی)

خانم نادیه پاکاری (مسئول EDO)

خانم زهرا خلیلی (کارشناس آموزش)

 

 


تاریخ بروز رسانی:   3 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >