شرح وظایف هسته استعداد درخشان

1401/3/23 0:0

شرح وظایف هسته استعداد درخشان:

1-      عضوگیری از دانشجویان استعدادهای درخشان براساس آئین نامه های داخلی و کشوری.

2-      معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد جهت آزمون دکترای تخصصی (Ph.D.) به واحد استعداد درخشان.

3-      معرفی دانشجویان استعداد درخشان مقطع کارشناسی به واحد استعداد درخشان جهت ورود بدون آزمون و با آزمون به مقطع کارشناسی ارشد.

4-      اطلاع رسانی به دانشجویان، برگزاری جلسات توجیهی المپیاد با مدیران گروه های آموزشی و ثبت نام از دانشجویان متقاضی شرکت در المپیادهای علمی در دانشکده.

5-      عضوگیری از میان دانشجویان فعال وعلاقمند در کمیته مشورتی دانشجویی مرکز توسعه .

6-      معرفی کردن دانشجویان به مراکز توسعه جهت برگزاری کلاس های آموزشی مورد نیاز دانشجویان استعدادهای درخشان بر اساس نیازسنجی های صورت گرفته از دانشجویان.

7-      فراهم کردن امکانات لازم براي شرکت این دانشجویان در کنفرانسهاي علمی و کارگاههاي آموزشی داخلی وخارجی.

8-      برنامه ریزي مناسب براي تشویق مادي و معنوي این دانشجویان.


تاریخ بروز رسانی:   23 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >