ارائه دهنده: خانم سیده سارا حسینی، دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری

1401/2/17 0:0
نقد مقاله

استاد راهنما: دکترراضیه باقرزاده

زمان: سه شنبه 20 اردیبهشت ماه ساعت12:30 الی 14

 مکان:سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی


جهت دریافت فایل ارائه، متن فایل را از زیر کلیک کنید.

 


تاریخ بروز رسانی:   21 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >