ارائه دهنده: معصومه سادات میرمحمدی، دانشجوی کارشناسی ارشد کودکان

1401/1/21 0:0
نقد یافته های مقاله

استاد راهنما: دکتر فائزه جهان پور

زمان: سه شنبه 23 فروردین ماه ساعت12:30 الی 14

 مکان:سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی


لطفا جهت ورود به جلسه از لینک زیر وارد شوید:

https://bbb.bpums.ac.ir/b/dr--awk-xgc


تاریخ بروز رسانی:   28 فروردين 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >