ارائه دهنده: خانم مریم نوروزیان دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی

1400/12/15 0:0
نقد عنوان و چکیده مقاله

استاد راهنما: خانم طیبه غریبی

زمان: سه شنبه 19 بهمن ماه ساعت12:30 الی 14

 

لطفا جهت ورود به جلسه از لینک زیر وارد شوید:

https://bbb.bpums.ac.ir/b/dr--awk-xgc


تاریخ بروز رسانی:   15 اسفند 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >