ارائه دهنده: خانم سمیه بشیری نیا دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

1400/8/12 0:0
covid 19 management in children

استاد راهنما: دکترمریم روانی پور

زمان: سه شنبه 30 آبان  ماه ساعت12:30 الی 14

 

لطفا جهت ورود به جلسه از لینک زیر وارد شوید:

https://bbb.bpums.ac.ir/b/dr--awk-xgc


تاریخ بروز رسانی:   28 فروردين 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >