تاريخچه

1398/2/13 0:0

دانشكده پرستاري و مامايي ضمن تأكيدبر تزكيه نفس به تعليم علوم پرستاري و مامايي پرداخته و با اجراي برنامه هاي آموزشي در جهت تأمين مهارت هاي عمومي و تخصصي كوشش مي نمايد،كه نهايتاً منجر به تربيت كارشناسان پرستاري و مامايي مي گردد.دانشکده پرستاري و مامائي قديمي ترين دانشكده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مي باشد که با تشکیل گروه مامایی در سال 1362 تحت عنوان“آموزشكده مامائي نرجس”شروع به فعاليت نموده و تربيت ماما در مقطع كارداني را برعهده گرفته است.بدنبال آن در سال 1367با ورود دانشجويان پرستاري در مقطع كارشناسي،دانشكده پرستاري و مامائي رسما”‌تأسيس گرديد.در سال 1370 اولین دوره رشته کارشناسی ناپیوسته پرستاری و کارشناسی ناپیوسته مامایی پذیرش گردید و پس از آن در سال 1382 اولین دوره کارشناسی پیوسته مامایی شروع به تحصیل نمودند.اولین دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری در سال 1390 در سه گرایش داخلی جراحی،روان پرستاری و کودکان مورد پذیرش قرارگرفت که در سال 1393 به سه رشته داخلی جراحی،روان پرستاری و کودکان تغییر یافت.از سال 1400 اولین دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مامایی با گرایش مشاوره در مامایی شروع به تحصیل نمودند.این دانشکده تاکنون 20 دوره کاردانی مامایی،23دوره کارشناسی ناپیوسته مامایی، 35دوره کارشناسی پیوسته پرستاری، 23دوره کارشناسی ناپیوسته پرستاری،19 دوره کارشناسی پیوسته مامایی، 11 دوره در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری روزانه، 9 دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بین الملل و 1 دوره در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته مامایی روزانه را پذیرفته و به آموزش آنها اقدام نموده است.

کلمات کلیدی:
تاریخچه    

تاریخ بروز رسانی:   7 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >