مسئول اساتید مشاور تحصیلی

1400/9/8 0:0

 

مسئول اساتید مشاور تحصیلی: سرکار خانم دکتر فرحناز کمالی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش پزشکی

مرتبه علمی: استادیار

f.kamali At bpums.ac.ir

077-33450187

 


تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >