کمیته فعالیت های مبتنی بر جامعه

1400/8/1 0:0

 

 

مسئول کمیته:  دکتر شهناز پولادی

 

اعضای کمیته: خانم فاطمه مالچی خانم اعظم حسین نژاد آقای ایمان شریفی کیا خانم فاطمه حاجی نژاد

 

آموزش و فعالیت های  علوم پزشکی . بهداشتی در بیمارستان ها و مراکز آموزشی  به دور از اکثریت  جامعه صورت می گیرد و بعضا به وسیله تکنولوژی پیشرفته و پرهزینه به کار می رود. در این روش فعالیت ها، دانشجو و اساتید با روش های مختلف مواجهه با مشکلات در جامعه آشنا می شوند و در مورد آنچه که در حرفه ی خود با ان برخورد می کنند، آگاهی و مهارت کسب می کنند. در اين برنامه دانشجويان با روش هاي مختلف مواجهه با مشکلات در جامعه آشنا مي شوند و در مورد آنچه در آينده به عنوان حرفه خود با آن برخورد خواهند داشت آگاهي و مهارت کسب مي کنند. آموزش پاسخگو بيانگر کوريکولومي است كه اساس و پايه آن دريافت و پاسخگويي به نيازهاي سلامت جامعه و آماده كردن دانشجويان براي كار و ارايه خدمات به جامعه مي باشد.

 

هدف کلی:   نهادینه سازی پاسخگویی اجتماعی در برنامه ریزی های آموزشی

 

اهداف اختصاصی:

1.        حرکت در جهت ارتقای پاسخگویی اجتماعی سیاست های آموزش عالی سلامت

2.       حرکت در جهت جلب مشارکت نهادهای اجتماعی در برنامه ریزی آموزشی

3.      گنجاندن برنامه های آموزشی ترویجی در قالب دوره های توانمندسازی، بازآموزی و فرهنگی - اجتماعی برای اعضای هیات علمی و کارکنان در زمینه پاسخگویی اجتماعی

4.       انگیزه سازی در اعضای هیات علمی به منظور حضور موثر در عرصه های اجتماعی

5.      حرکت در جهت ارتقای حضور اثر بخش دانشجویان در عرصه های اجتماعی

6.       هدایت پایان نامه های دانشجویی در راستای پاسخگویی به نیازهای حال و آینده جامعه

7.      توانمند سازی نیروی انسانی موجود در جهت تامین سلامت جامعه

 


تاریخ بروز رسانی:   8 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >