کمیته دانش پژوهی

1400/8/1 0:0

 

 

 

مسئول کمیته: دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد

 

 

اعضای کمیته: دکتر مسعود بحرینی   خانم اعظم حسین نژاد خانم مریم چنانه

 

از آنجا كه فعاليت هاي آموزشي بخش مهمي از رسالت مؤسسات آموزش عالي و قسمت عمده اي از فعالیتهای اعضاي هيأت علمي را تشكيل مي دهند، ضروري است تلاش و كوشش ايشان در اين عرصه نيز به نحو مناسب ارزش گذاري شود. فعالیت های نوآورانه (دانش پژوهي) انجام فعاليتي بديع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهاي دانش و ورود به عرصه هاي جديد است.جايگاه و اهميت اين نوع فعاليتها در نظام آموزشي و پژوهشي دانشگاه بر همگان مبرهن بوده و حمايت از اين نوع فعاليتها از رسالتهاي اصلي هر نظام آكادميك مي باشد. واحد دانش پژوهی آموزشی به عنوان یکی از کمیته های EDO  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در زمینه بررسي و كارشناسي فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی، و ارايه گزارش به كميته دانشگاهي دانش پژوهي دانشگاهی، ارائه پیشنهاد در خصوص راهكارهاي گسترش و ارتقاي دانش پژوهي آموزشي در دانشگاه،اطلاع رساني و آموزش در زمينه دانش پژوهي در سطح دانشگاه و  مديريت فعاليت هاي نوآورانه انجام وظیفه می نماید.

 

هدف کلی:  به کار بردن دانش برای حل مشکلات آموزشی و رفع آن‌ ها

 

اهداف اختصاصی:

1.        تعیین اولویت های آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی

2.       ارتقای دانش پژوهشی آموزشی در دانشکده

3.      اطلاع رسانی و اموزش در زمینه دانش پژوهی

4.       ارائه خدمات حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >