کمیته دانش پژوهی/جشنواره شهید مطهری

1400/8/1 0:0

 

از آنجا كه فعاليت هاي آموزشي بخش مهمي از رسالت مؤسسات آموزش عالي و قسمت عمده اي از فعالیتهای اعضاي هيأت علمي را تشكيل مي دهند، ضروري است تلاش و كوشش ايشان در اين عرصه نيز به نحو مناسب ارزش گذاري شود. فعالیت های نوآورانه (دانش پژوهي) انجام فعاليتي بديع در جهت حل مسأله، گسترش مرزهاي دانش و ورود به عرصه هاي جديد است.جايگاه و اهميت اين نوع فعاليتها در نظام آموزشي و پژوهشي دانشگاه بر همگان مبرهن بوده و حمايت از اين نوع فعاليتها از رسالتهاي اصلي هر نظام آكادميك مي باشد. واحد دانش پژوهی آموزشی به عنوان یکی از کمیته های EDO  دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در زمینه بررسي و كارشناسي فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی اعضای هیأت علمی، و ارايه گزارش به كميته دانشگاهي دانش پژوهي دانشگاهی، ارائه پیشنهاد در خصوص راهكارهاي گسترش و ارتقاي دانش پژوهي آموزشي در دانشگاه،اطلاع رساني و آموزش در زمينه دانش پژوهي در سطح دانشگاه و  مديريت فعاليت هاي نوآورانه انجام وظیفه می نماید.

 

شرح وظایف کمیته دانش پژوهی/ جشنواره شهید مطهری:

 

1- تعیین اولویت های پژوهشی در حوزه های مختلف آموزشی در دانشکده.

2- نیازسنجی ژورنال کلاب های علمی مورد نیاز گروه های آموزشی دانشکده.

3- ارائه مشاوره به اعضای هیئت علمی در مورد زمینه های پژوهشی و ترغیب آنان به انجام پژوهش های آموزش.

4- برنامه ریزی ژورنال کلاب های آموزشی با مشارکت گروه های آموزشی دانشکده و نظارت بر حسن اجرای آن.

5- اطلاع رسانی در زمینه سایت های تخصصی آموزش پزشکی.

6- انجام هماهنگی با واحد پژوهش در آموزش و انجام مشاوره پژوهشی در دانشکده.

7- تدارك امكانات كافي جهت Search مقالات.

8- تشويق اعضاء هيئت علمي به انجام تحقيقات آموزشي.

9- تدارك برنامه هاي ژورنال كلاب در زمينه مسائل آموزشي.

10- اطلاع رساني در زمينه سايت ها و ارتباطات آموزشي.

11- ارتباط مستمر با مركز توسعه دانشگاه و ارائه طرح هاي آموزشي جهت تصويب و كارشناسي.

12- نیازسنجی و تعیین اولویت‌های طرح‌های پژوهش در آموزش و درج اولویتهای مذکور.

13- حمایت از طرح های مشترک با سایر واحدهای دانشگاهی.

14- جلب مشارکت دانشجویان در پژوهش.

15- حمایت از پایان نامه های پژوهشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی.

16- انتشار کتب در زمینه آموزش علوم پزشکی.

17- انتشار جزوات آموزشی در زمینه آموزش علوم پزشکی.

18- انتشار مجله، گاهنامه آموزش پزشکی.

19- ارائه مقالات در زمینه آموزش علوم پزشکی در سمینارهای داخلی و خارجی.

20- ارائه فرآیندهای آموزش علوم پزشکی در جشنواره شهید مطهری از طریق دبیرخانه این جشنواره.

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   23 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >