کمیته برنامه ریزی درسی

1400/8/1 0:0

 


مسئول کمیته: دکتر فرحناز کمالی

 

اعضای کمیته: دکتر راضیه باقرزاده   دکتر حکیمه واحدپرست خانم طیبه غریبی

واحد برنامه ریزی دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر با همكاری اعضاء هیات علمی و كارشناسان دانشکده و با استفاده از یافته‌های پژوهش‌های آموزشی در باره چگونگی بهبود كیفیت آموزشی و به كار بردن برنامه ریزی در نظام آموزشی، به بازاندیشی، بازسازی و بازآفرینی این نظام می پردازد.

 

هدف کلی : بهبود و ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های دانشکدهپ پرستاری و مامایی می باشد .

 

اهداف اختصاصی :

1- نظارت بر اجرای برنامه های درسی و ارزشیابی

2- نظارت بر تدوین  و اجرای برنامه های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده

3- ترغیب و هدایت گروههای آموزشی در پر کردن  Log book

4- نیاز سنجی آموزشی دانشجویان و انجام مداخلات آموزشی بر اساس اولویت های تعیین شده

5- همکاری در  اجرای  برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه های استراتژیک آموزشی دانشگاه

6 - همکاری در ارتقای کیفی فیلدهای آموزش

7- نظارت بر تدوین و اجرای  برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارتهای بالینی

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   1 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >