کمیته برنامه ریزی درسی

1400/8/1 0:0

 


مسئول کمیته: دکتر فرحناز کمالی

 

اعضای کمیته: خانم دکتر روانی پور(معاون آموزشی)، خانم دکتر باقرزاده(مدیرگروه مامایی)، خانم حاجی نژاد(مدیرگروه پرستاری)، خانم پاکاری(هیئت علمی)،خانم دکتر حسینی نژاد(هیئت علمی)، خانم خلیلی(کارشناس آموزش).

واحد برنامه ریزی دفتر توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی  بوشهر با همكاری اعضاء هیات علمی و كارشناسان دانشکده و با استفاده از یافته‌های پژوهش‌های آموزشی در باره چگونگی بهبود كیفیت آموزشی و به كار بردن برنامه ریزی در نظام آموزشی، به بازاندیشی، بازسازی و بازآفرینی این نظام می پردازد.

 

هدف کلی : بهبود و ارتقای کیفیت برنامه های درسی در گروه های دانشکدهپ پرستاری و مامایی می باشد .

 

اهداف اختصاصی :

1- نظارت بر اجرای برنامه های درسی و ارزشیابی

2- نظارت بر تدوین  و اجرای برنامه های درسی در سطح گروههای آموزشی دانشکده

3- ترغیب و هدایت گروههای آموزشی در پر کردن  Log book

4- نیاز سنجی آموزشی دانشجویان و انجام مداخلات آموزشی بر اساس اولویت های تعیین شده

5- همکاری در  اجرای  برنامه های عملیاتی دانشکده در راستای برنامه های استراتژیک آموزشی دانشگاه

6 - همکاری در ارتقای کیفی فیلدهای آموزش

7- نظارت بر تدوین و اجرای  برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارتهای بالینی

 

 

 

 

 


تاریخ بروز رسانی:   29 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >