دسترسی

1399/11/13 0:0

 

 

 

  

دسترسی به لاگ بوک الکترونیک

Case presentation

دسترسی به سامانه کلاس های آفلاین(سامانه نوید)

دسترسی به برنامه های کلاسی و کارآموزی

دسترسی به طرح درس ها

دسترسی به فرم ها
دسترسی به دستورالعمل های مامایی

دسترسی به دستورالعمل های کرونا

دسترسی به نکات آموزشی

سمینارها و کارگاه ها

خلاصه وبینارهای برگزار شده در ارتباط با کرونا

آلبوم توصیه های کرونایی

 

 


تاریخ بروز رسانی:   29 دی 1400

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >