کارشناس آموزشی

1397/8/15 0:0

  نام و نام خانوادگی: فاطمه دهقان آزاد    

سمت:کارشناس خدمات آموزشی

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی                                                         

077-33450187

 


شرح وظایف:                                                          

 پیگیری، نظارت و کنترل درخواستهای دانشجویان در زمینه انتقال، تغییر رشته و مهمانی در شورای آموزشی دانشکده و ثبت نام و انجام امور مربوطه

انجام امور مربوط به صدور تأییدیه های مدارک تحصیلی برای مؤسسات و سازمان های مختلف
 ثبت نام دانشجویان و راهنمایی آنان در زمینه انتخاب دروس و تشریح مقررات آموزشی برای آنان
 انجام امور مربوط به صدور معرفی نامه و سایر مکاتبات مربوط به دانشجویان در زمینه امور آموزشی
 کنترل فهرست دانش آموختگان ممتاز شاگرد اول
 اعلام وضعیت دانشجویانی که ترک تحصیل دارند 
 تهیه کارنامه تحصیلی شامل مشخصات دانشجویان و ریز نمرات
 ترتیب برقراری تماس بین دانشجویان و استادان برای رفع مشکلات درسی آنان و اخذ و راهنمایی در زمینه پایان نامه ها و غیره
 تشکیل و نگهداری پرونده ها و سوابق تحصیلی دانشجویان و فارغ التحصیلان
 تهیه کاتالوگ دروس برای هر نیمسال تحصیلی
 ارسال برگ اخطاریه برای آن دسته از دانشجویان که میانگین نمرات آنان از حد نصاب مقرر در آئین نامه کمتر باشد
 نظارت بر اجرای صحیح اساسنامه ها، آئین نامه ها و مقررات آموزشی و برنامه های تحصیلی دانشکده و مؤسسات تابعه
 ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیم و گردهمایی آموزشی دانشکده
 ارسال لیست مختلف از قبیل : لیست نمره و اسامی مشمولین و غیره به واحدهای ذیربط
 نظارت و کنترل بر انجام امور مربوط به تغییر رشته دانشجویان و تهیه و تنظیم گزارش های تحصیلی لازم
 انجام سایر امور مربوط

 

 


تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >