کارشناس پژوهشی

1397/8/15 0:0

کارشناس مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده: خانم فاطمه دهقان آزاد

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

  ‫nmpg@bpums.ac.ir ‬

  ‫077-33450187

 

شرح وظایف:

 • پاسخ گویی و راهنمایی دانشجویان در مراحل مختلف پایان نامه
 • بررسی درخواستهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و مدارک مربوطه جهت طرح در شورای آموزشی
 • اعلام و انتقال اطلاعات مربوط به آیین نامه ها و مصوبات جدید وزارتخانه و دانشگاه به دانشجویان ( از طریق بورد تحصیلات تکمیلی و سایت دانشکده)
 • بروز رسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی
 • تهیه فرم های مربوط به فرایند انجام پایان نامه و قرار دادن در سایت دانشکده
 • هماهنگی و پیگیری در خصوص برگزاری جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود
 • پیگیری در خصوص مسایل مالی دانشجویان بین الملل
 • آماده کردن پوشه و مدارک دانشجویان تحصیلات تکمیلی( فرم های مربوط به عنوان، اساتید راهنما، اساتید مشاور و داوران، فرم گزارش 3 ماهه و...)
 • به روز رسانی وب سایت تحصیلات تکمیلی و سازماندهی اطلاعات
 • مجازی نمودن خدمات، فایلها و دسترسی به آئین نامه ها در وب سایت تحصیلات تکمیلی
 • بایگانی صورتجلسه شورای تحصیلات تکمیلی
 • ثبت یایان نامه ها در دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده


تاریخ بروز رسانی:   2 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >