معرفی مسئول و کارشناس EDO دانشکده

1397/8/1 0:0

 مسئول EDO:

- خانم دکتر فرزانه نوروزی

مدرک تحصیلی: دکتری آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 fn.norouzi@gmail.com

  077-33450187  

             

کارشناس EDO: 

- خانم زهرا ماندگار

- مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی                                                                                                                          

 

 

 

 

شرح وظایف:

1.        همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

2.        همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیأت علمی و فرایندهای آموزش در دانشکده

3.        ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

4.        ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرایند یاددهی ـ یادگیری، اجرای روش های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه های آموزشی و اعضای هیأت علمی دانشکده

5.        شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

 

 جهت دریافت رزومه فایل متن را کلیک کنید

 

کلمات کلیدی:
معرفی     EDO     دانشکده.پرستاری.مامایی    

تاریخ بروز رسانی:   26 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >