مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی

1394/7/21 0:0

مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی دانشکده: خانم منیژه کرم زاده
شرح وظایف:
  • تنظیم مکاتبات به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • ارسال مستندات دفاع پروپوزال به تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • هماهنگی کلیه جلسات شورای تحصیلات تکمیلی و موارد مربوطه
  • تهیه گواهی های مختلف دانشجویان تحصیلات تکمیلی
  • پاسخگویی به تلفن ها و پیگیری کارها
  • ارسال مصویات شورای دانشکده به شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه
  • تهیه فایل ها و به روز رسانی موارد مربوط به تحصیلات تکمیلی در سایت دانشکده

کلمات کلیدی:
مسئول.دفتر     شرح.وظایف     تحصیلات.تکمیلی    

تاریخ بروز رسانی:   21 مهر 1394

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >