شورای تحصیلات تکمیلی

1394/7/21 0:0

شورای تحصیلات تکمیلی:

 

اعضای شورا:

جناب آقای دکتر محمدرضا یزدانخواه فرد:عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده

سرکار خانم طیبه غریبی: عضو هیئت علمی و معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

سرکار خانم دکتر حکیمه واحد پرست: عضو هیئت علمی و مدیر تحصیلات تکمیلی

سرکار خانم دکتر مریم روانی پور: عضو هیئت علمی

سرکار خانم دکتر شهناز پولادی: عضو هیئت علمی

سرکار خانم دکتر فائزه جهان پور: عضو هیئت علمی

سرکار خانم شرافت اکابریان: عضو هیئت علمی

سرکار خانم دکتر راضیه باقرزاده:عضو هیئت علمی

سرکار خانم دکتر اکرم فرهادی:عضو هیئت علمی

جناب آقای دکتر مسعود بحرینی: عضو هیئت علمی
جناب آقای شریف شریفی: عضو هیئت علمی

 

شرح وظایف:

  • تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد
  • تایید اساتید راهنما و مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد
  • تایید اعضاء هیات داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد
  • بررسی و پیشنهاد تاسیس رشته و دوره های تکمیلی جدید به دانشگاه
  • برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به دانشگاه
  • بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا
  • طرح و رسیدگی به مشکلات پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد

کلمات کلیدی:
تحصیلات.تکمیلی     اعضاء     وظایف     شورا    

تاریخ بروز رسانی:   3 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >