اساتید مشاور گروه های پرستاری و مامایی

1394/6/31 0:0

 

 

 

اساتید مشاور گروه مامائی در سال تحصیلی1401-1400 

مامایی ورودی1400  خانم پاکاری
 مامایی ورودی 1399 دکتر راضیه باقرزاده
مامایی ورودی 1398  خانم مریم چنانه- خانم صدیقه افراسیابی
مامایی ورودی1397  خانم طاهره غریبی- خانم صدیقه کشاورز

 

 

 

اساتید مشاور گروه پرستاری در سال تحصیلی 1401-1400

پرستاری ورودی1400  خانم دکتر اکابریان-خانم بحرینی
 پرستاری ورودی 1399 دکتر رقیه گشمرد-خانم زینت شبابی
پرستاری ورودی 1398  خانم فاطمه حیدری-خانم سیده مریم موسوی
پرستاری ورودی1397  خانم فاطمه حاجی نژاد

 

کلمات کلیدی:
مشاور     اساتید     پرستاری     مامایی    

تاریخ بروز رسانی:   28 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >