اساتید مشاور گروه های پرستاری و مامایی

1394/6/31 0:0

  اساتید مشاور گروه مامائی در سال تحصیلی02-1401

مامایی ورودی 1400  خانم نادیه پاکاری
 مامایی ورودی 1399 خانم دکتر راضیه باقرزاده
مامایی ورودی 1398  خانم صدیقه افراسیابی و خانم مریم چنانه
ارشد مشاوره در مامایی کلیه ورودی ها خانم طیبه غریبی

 

 

 

اساتید مشاور گروه پرستاری در سال تحصیلی 02-1401

پرستاری ورودی 1400    خانم فاطمه حاجی نژاد ـ خانم بی بی ماه محمدی باغملایی
 پرستاری ورودی 1399 خانم دکتر اعظم حسین نژاد
پرستاری ورودی 1398  خانم فاطمه حیدری - خانم سیده مریم موسوی
ارشد پرستاری کلیه رشته ها خانم دکتر حکیمه واحدپرست

 

 

کلمات کلیدی:
مشاور     اساتید     پرستاری     مامایی    

تاریخ بروز رسانی:   29 آذر 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >