معرفی تحصیلات تکمیلی

1394/1/19 0:0
معرفی تحصیلات تکمیلی....

دانشکده پرستاری و مامائی بوشهر از سال 1390 با پذیرش 10 دانشجو اقدام به آموزش اولین دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته آموزش پرستاری با گرایش های داخلی - جراحی، کودکان و روان پرستاری نموده و در سال 1393 رشته کارشناسی ارشد آموزش پرستاری به 3 رشته داخلی- جراحی، کودکان و روان پرستاری تفکیک گردید،از همان سال اولین دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بین الملل و ازسال 1400 اولین دوره کارشناسی ارشدناپیوسته مشاوره درمامایی به دوره های این دانشکده اضافه شد.

از سال 1390 تاکنون تعداد 160 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد گرایش های پرستاری در 11 دوره روزانه و 9 دوره بین الملل پذیرفته شده که از این تعداد 96 نفر فارغ التحصیل شده اند همچنین ازسال 1400تاکنون تعداد 4 دانشجو درمقطع کارشناسی ارشد گرایش مشاوره درمامایی در 1 دوره روزانه پذیرقته شده است.

کلمات کلیدی:
تکمیلی     تحصیلات     معرفی    

تاریخ بروز رسانی:   1 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >