راهنمای دانشکده

1398/1/16 0:0
راهنمای دانشکده به شرح زیر می باشد.

 

  اتاق شماره 1 :  دفتر ریاست                          اتاق شماره 2 :  ریاست

 اتاق شماره 3 :  آموزش                                  اتاق شماره 4 : اساتید

 اتاق شماره 5 : معاون آموزشی، پژوهشی         اتاق شماره 6: مدیر تحصیلات تکمیلی

 اتاق شماره 7 :  مدیر گروه پرستاری                   اتاق شماره 8 :  مدیر گروه مامایی

  اتاق شماره 9: آبدارخانه                               اتاق شماره 10: اساتید

 اتاق شماره 11: دبیرخانه                                اتاق شماره 12 : اساتید

 اتاق شماره 13 : آبدارخانه                                اتاق شماره 14 : اساتید

  

 

کلمات کلیدی:
دانشکده     راهنما    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >