اهداف

1398/1/16 0:0

اهداف گروه پرستاری و مامایی:
1- بهبود مستمر کیفیت برنامه های درسی کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی
2- توسعه روش های یادگیری،نظری/عملی/بالینی
3- بهبود کمی و کیفی فناوری های نوین در آموزش با تاکید بر یادگیری الکترونیک
4-جهت دهی برنامه های هر دو گروه پرستاری و مامایی در راستای مرجعیت علمی پرستاری و مامایی
5- تربیت دانش آموختگان توانمند و پاسخگو به نیازهای جامعه

کلمات کلیدی:
دانشکده     هدف     پرستاری    

تاریخ بروز رسانی:   2 آذر 1400

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >