اهداف

1398/1/16 0:0

اهداف كلي :
1- تربيت نيروهاي انساني در رشته هاي پرستاري و مامائي در مقطع كارشناسي و کارشناسی ارشد.
2- فراهم نمودن زمينه هاي مناسب پژوهشي ـ آموزشي جهت ارتقاء علمي فراگيران و تبادل اطلاعات علمي جديد .
3- انتقال اطلاعات علمي جديد به دانشجويان ، پرستاران ، ماماها و حرف وابسته جهت كاربرد يافته هاي علمي بر بالين بيمار .
4- فراهم نمودن زمينه مشاركت كاركنان و ايجاد فرصت هاي شغلي جديد .
5- افزايش انگيزه و اثر بخشي كاركنان و اعضاء هيئت علمي .
6- ارتقاء دانش و آگاهي اعضاء هيئت علمي و كارشناسان از طريق ايجاد فرصت هاي مناسب آموزشي و پژوهشي .

کلمات کلیدی:
دانشکده     هدف     پرستاری    

تاریخ بروز رسانی:   12 آبان 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >