فرم های آموزشی

1393/10/17 0:0

  فرم تاییدیه مستندات علمی برگرفته از پایان نامه

 چک لیست ملاحظات اخلاقی

 فرم کلی رضایت نامه آگاهانه

 چک لیست رضایت آگاهانه

فرم پذیرش مسئولیت راهنمای پایان نامه(شماره1)

فرم تصویب عنوان و اساتید مشاور و داور پیشنهادی(شماره2)

  فرم تأیید پروپوزال توسط داور(شماره3)

  فرم آمادگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پروپوزال و دفاع از پایان نامه(شماره4)

فرم صورتجلسه دفاع از پروپوزال(شماره5)

فرم تایید ارائه گزارش سه ماهه(شماره6)

فرم گزارش سه ماهه پایان نامه کارشناسی ارشد(شماره7)

فرم آمادگي جهت برگزاري جلسه دفاع از پایان نامه(شماره8)

فرم حل مشکل پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد(شماره9)

فرم درخواست داوری پایان نامه (شماره10)

فرم اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(شماره11)

فرم دعوتنامه دفاع از پايان نامه(شماره12)

فرم ارزشيابي پايان نامه كارشناسي ارشد(شماره13)

فرم صورت جلسه دفاع از پایان نامه(شماره14)

فرم شماره15

فرم تأییدیه اعضای هیات داوران(شماره16)

فرم درخواست مرخصي تحصيلي( فرم شماره 17 )

فرم تمديد مدت تحصيل كارشناسي ارشد(شماره18)

فرم انصراف از ارائه مقاله

فرم درخواست تعیین دفاع از پروپوزال/ پایان نامه

فرم درخواست فرصت ترم مازاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
رضایت.آگاهانه     چک.لیست     ملاحظات.اخلاقی     پایان.نامه     پروپوزال    

تاریخ بروز رسانی:   1 خرداد 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >