کتاب

1392/1/27 0:0
نکات کلیدی در تشخیص، درمان و
مراقبت از بیماری های قلب و عروق

 

 تألیف و گردآوری :

آقای دکتر مسعود بحرینی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
آقای دکتر علیرضا خاتونی
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
آقای مصطفی بیژنی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی فسا
آقای محمدرضا یزدانخواه فرد
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


تاریخ بروز رسانی:   27 فروردين 1392

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >