اعضای کمیته ارزشیابی

1401/11/30 0:0

- خانم دکتر فرحناز کمالی

- خانم دکتر مریم روانی پور

- خانم دکتر فرزانه نوروزی

- خانم فاطمه حاجی نژاد

- خانم صدیقه افراسیابی

- خانم مریم چنانه

- آقای ایمان شریفی کیا

 


تاریخ بروز رسانی:   30 بهمن 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >