اعضای کمیته توانمندسازی اساتید

1401/11/30 0:0

- خانم دکتر فرحناز کمالی

- خانم دکتر مریم روانی پور

- خانم دکتر شهناز پولادی

- خانم دکتر شرافت اکابریان

- خانم دکتر فرزانه نوروزی

- خانم سیده مریم موسوی

- آقای دکتر مسعود بحرینی

کلمات کلیدی:
کمیته     اعضاء     توانمندسازی    

تاریخ بروز رسانی:   6 آبان 1402

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >