کتاب

1397/7/29 0:0
پر فشاری خون در سالمندان

 

نویسندگان:

 

دکتر مریم روانی پور

دانشیار گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس

 

رقیه خضری

کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

 

فاخته ادیب

کارشناس ارشد و عضو هیات علمی گروه پرستاری , دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون

 

دکتر مریم برکت

متخصص قلب و عروق و فلوشیپ نارسائی و پیوند قلب

استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


تاریخ بروز رسانی:   29 مهر 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >