کتاب

1394/8/27 0:0
راهنمای مقاله نویسی در علوم پزشکی

نویسندگان :

اعظم شریفی

دانشجوی ارشد دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر علیرضا خاتونی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

خانم ناهید رژه

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد

دکتر مسعود بحرینی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

کلمات کلیدی:
چاپ     ترجمه     کتاب    

تاریخ بروز رسانی:   27 آبان 1394

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >