ارائه دهنده: خانم عفیفه قربانی،دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی جراحی ورودی 97

1398/7/6 0:0
Predictors of caregiver burden in caregivers of individuals with
dementia

زمان: سه شنبه 9 مهر ماه

ساعت:12:30 الی14

مکان: سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی

جهت دریافت مقاله، فایل متن را از زیر کلیک نمایید.

کلمات کلیدی:
ارائه     دانشجو     کارشناسی.ارشد    

تاریخ بروز رسانی:   6 مهر 1398

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >