فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 120

123456
شمارهعنوانتاریخ صدور
تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1401 1401/3/11
تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1401 1401/1/29
اعلام ظرفیت اساتید راهنمای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال 1401-1400 1400/8/23
سومین وبینار از وبینار های دهگانه انجمن علمی دانشجویی پرستاری بوشهر 1400/8/6
دومین وبینار از وبینار های دهگانه انجمن علمی دانشجویی پرستاری بوشهر 1400/7/17
فراخوان انجمن علمی پرستاری بوشهر 1400/7/7
وبینار دانشجویی تفسیر VBG 1400/7/2
تقویم آموزشی نیمسال اول 1401-1400 1400/6/6
اطلاعیه آزمون آسکی پرستاری 1400/4/5
وبینار دانشجویی فارماکولوژی بالینی 1399/12/21
برگزاری وبینار عشق و شکست عشقی 1399/11/29
وبینار مشاوره پیش از ازدواج 1399/11/29
وبینار اموزشی تفسیر نوار قلب جنین 1399/11/13
برگزاری دوره مقدماتی Photoshop 1399/11/11
تقویم تحصیلی نیمسال دوم 1400-1399 1399/10/9
اطلاعیه برگزاری وبینار اورژانس ها و مشکلات مامایی 1399/9/23
فراخوان انتخاب پژوهشگر و فناوران برتر 1399/8/28
اطلاعیه آشنایی با سامانه برگزاری کلاس های آنلاین(ویژه دانشجویان جدیدالورود) 1399/8/24
آیین نامه آموزشی کارشناسی پیوسته 1399/8/20
تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399 1399/6/11
123456
 
< >