فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 135

1234567
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری کارگاه ایمنی بیماران سالمند بستری در بیمارستان 1402/8/3
نود و چهارمین ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد 1402/1/28
نود و سومین ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد 1401/12/6
نود و دومین ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد 1401/11/23
نحوه انتخاب واحد دانشجویان نوورود 1401/10/28
دفاع از پایان نامه خانم پروین زندی راد دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی 97 1401/10/13
تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 02-1401 1401/10/12
نود و یکمین ژورنال کلاب دانشجویان کارشناسی ارشد 1401/10/10
نودمین ژورنال کلاب ارائه دهنده: خانم ملیحه خضری دانشجوی ارشد کودکان 1401/9/21
هشتاد و نهمین ژورنال کلاب ارائه دهنده: سرکارخانم خاتون صمصامی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی 1401/9/7
هشتاد و هشتمین ژورنال کلاب ارائه دهنده: سرکارخانم محدثه جوادی دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری 1401/8/23
برگزاری کارگاه End Note ویژه دانشجویان ارشد پرستاری و مامایی 1401/8/15
برگزاری کارگاه سرچ پیشرفته ویژه دانشجویان ارشد پرستاری و مامایی 1401/8/14
کارگاه ارتباط مؤثر و روابط بین فردی ویژه کلیه دانشجویان پرستاری و مامایی 1401/8/11
برگزاری ژورنال کلاب توسط سرکارخانم زهرا رضایی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی 1401/8/9
تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1401 1401/3/11
تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400-1401 1401/1/29
اعلام ظرفیت اساتید راهنمای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال 1401-1400 1400/8/23
سومین وبینار از وبینار های دهگانه انجمن علمی دانشجویی پرستاری بوشهر 1400/8/6
دومین وبینار از وبینار های دهگانه انجمن علمی دانشجویی پرستاری بوشهر 1400/7/17
1234567
 
< >