فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 110

123456
شمارهعنوانتاریخ صدور
برگزاری وبینار عشق و شکست عشقی 1399/11/29
وبینار مشاوره پیش از ازدواج 1399/11/29
وبینار اموزشی تفسیر نوار قلب جنین 1399/11/13
برگزاری دوره مقدماتی Photoshop 1399/11/11
تقویم تحصیلی نیمسال دوم 1400-1399 1399/10/9
اطلاعیه برگزاری وبینار اورژانس ها و مشکلات مامایی 1399/9/23
فراخوان انتخاب پژوهشگر و فناوران برتر 1399/8/28
اطلاعیه آشنایی با سامانه برگزاری کلاس های آنلاین(ویژه دانشجویان جدیدالورود) 1399/8/24
آیین نامه آموزشی کارشناسی پیوسته 1399/8/20
تقویم آموزشی نیمسال اول 1400-1399 1399/6/11
اطلاعیه شروع انتخاب واحد نیمسال اول 1400-1399 1399/5/31
تقویم تحصیلی نیمسال دوم99-98 1398/12/28
پوستر بیست و یکمین همایش آموزش علوم پزشکی 1398/9/10
قابل توجه نمایندگان گروه های مامایی و پرستاری 1398/8/6
فراخوان بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه 1398/7/27
شرایط و نحوه پذیرش دانشجویان جدیدالورود99-98 1398/6/25
اطلاعیه شروع کلاس های تئوری و کارآموزی نیمسال اول 99-98 1398/6/20
تقویم تحصیلی نیمسال اول99-98 1398/4/29
برگزاری اولین همایش پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 1398/2/2
قابل توجه تمامی نمایندگان گروه های پرستاری و مامایی 1398/1/20
123456
 
< >